Volgens onder anderen deskundigen van onze eigen Wageningen University heeft uitvoering van de door de Nederlandse boeren met geweld bestreden stikstofplannen van de regering nauwelijks invloed op onze voedselvoorziening. Van lege schappen, waar 'onze' boeren mee dreigen is in ieder geval geen sprake.

Volgens onder anderen deskundigen van onze eigen Wageningen University heeft uitvoering van de door de Nederlandse boeren met geweld bestreden stikstofplannen van de regering nauwelijks invloed op onze voedselvoorziening. Van lege schappen, waar ‘onze’ boeren mee dreigen is in ieder geval geen sprake.