De scholen zijn gesloten, kapsalons, nagelstudio’s, clubs, restaurants, café’s, de meeste winkels; reizen per auto, bus of trein wordt afgeraden, thuis werken wordt gestimuleerd, in bedrijven die wèl open zijn is het bedrijf aansprakelijk als er te veel mensen binnen zijn of als de mensen te weinig afstand houden.
Al die maatregelen dienen maar één doel: De verspreiding tegengaan van het corona-virus.
Het grootste deel van de bevolking houdt zich gelukkig braaf aan die maatregelen.

Maar een ander deel van de bevolking ligt dwars en weigert zich aan de wet te houden, en hanteert daarvoor argumenten als:
‘En dat allemaal voor niet méér dan 534 mensen op de IC.’

Er zijn dus na een jaar nog steeds mensen die niet begrijpen (of niet willen begrijpen uit populisme of als verdienmodel) dat dat lage aantal IC patiënten te danken is aan die strenge maatregelen. Dat zonder die maatregelen de IC’s zó vol hadden gelegen dat artsen letterlijk hadden moeten beslissen over leven of dood van iedere patiënt. Zoals we dat vorig jaar al bijna mochten meemaken, toen de IC’s en de normale afdelingen vol bezet waren en al het zorgpersoneel op hun tandvlees liep.

Met andere woorden: DIE 534 PATIËNTEN HADDEN HELEMAAL NIET OP DE IC’S GELEGEN ALS IEDEREEN ZICH AAN DE VOORSCHRIFTEN HAD GEHOUDEN! ALS IEDEREEN WEERSTAND HAD KUNNEN BIEDEN AAN HET LONKENDE ZONNETJE OF AAN DAT VERLEIDELIJKE IJS!
Sommige Nederlanders gedragen zich als kleine kinderen. We weten inmiddels allemaal hoe covid wordt overgedragen, en toch kunnen ze het niet nalaten om onder het mom van de merkwaardigste redeneringen direct bij het eerste zonnestraaltje, of bij het eerste laagje sneeuw of ijs naar  buiten te rennen, omdat ze bijvoorbeeld van mening zijn dat we recht hebben op een uitje.
Of omdat het verspreiden van een dodelijk virus valt onder de vrijheid van meningsuiting, of omdat ze domweg weigeren te geloven dat corona bestaat.
En wat er ook gebeurt, dat geloof houdt altijd stand. Journaals, krantenartikelen, praatprogramma’s, interviews met artsen of patiënten, niets dringt door.
Artsen die gehuld in een ruimtepak waarschuwen voor de gevaren van corona zijn dan acteurs die zijn ingehuurd door Bill Gates, en de kreunende patiënten op de achtergrond zijn figuranten in een decor-IC. Ex-patiënten die verslag doen van de hel die ze zijn doorgegaan, worden zelfs bedreigd omdat ze ‘zich hebben laten betalen om te liegen.’
En dat zelfde gebeurt bij journalisten die gewoon hun werk doen. Omdat de berichtgeving van de journalisten niet overeenkomt met de geloofsbelijdenis van de complotterroristen ‘moeten de tanden uit hun kutkop worden geramd.’
Alles kan tegenwoordig.

De opstandigheid gaat nu zelfs niet eens meer om de economie die moet woren gered. Zelfs voor onze ontspanning mogen er best ouderen, of gewone volwassenen of zelfs kleine kinderen sterven of voor hun hele leven worden opgezadeld met ernstige longklachten. En voor onze ontspanning mag de zorg zich best het schompus werken, want daar betalen we immers voor?

WAT IS DAT VOOR WEERZINWEKKEND, EGOCENTRISCH, EGOÏSTISCH ROT VOLK DAT MENSEN GEWETENLOOS LAAT STERVEN VOOR HUN EIGEN PLEZIER?

En daar wordt zelfs door gerenommeerde media op ingespeeld. Anderhalve week geleden las ik in een (tot voor kort behoorlijk serieus) dagblad de meest melodramatische chocoladeletterkop van de afgelopen jaren die feilloos inspeelde op die domme, egoïstische mentaliteit:

Een crisis is pas een crisis als er geen hoop meer is.
Geef ons daarom alsjeblieft die Elfstedentocht!

Alsof het geluk van 17 miljoen Nederlanders afhankelijk is van een lullig schaatstochtje. En dat we het aantal slachtoffers èn de gevolgen voor het ziekenhuispersoneel dat zo’n feestje veroorzaakt, maar voor lief moeten nemen.

Laat zien dat Nederland nog een hart heeft en ballen, en geef die populistische extremistsche volksmenners die handig inspelen op de corona-crisis op 17 maart geen kans.
Vanochtend zag ik een filmpje van Baudet waarin hij aanhangers opzweepte om ‘het grootste volksleger te vormen om de democratie te herstellen.’
In zijn zieke ogen is het blijkbaar democratisch als een politieke partij die niet meer dan 3% van de Nederlanders vertegenwoordigt, de rest van het land onderdrukt. Bij mij heet zoiets geen democratie, maar rechtse dictatuur.