De tekst van Youtube:
De Jerusalema Challenge verspreidt zich als een vrolijkmakend virus over de wereld. Het nummer Jerusalema en het bijbehorende dansje staan symbool voor wereldwijde verbondenheid en hoop tijdens corona. Dit is precies wat we nodig hebben in deze tijd. Honderden medewerkers kwamen in beweging tijdens de pauze of na hun dienst. Het dansen met elkaar gaf positieve energie en zorgde voor verbinding en saamhorigheid. Een geweldige boost voor de tijd die komen gaat.
The Jerusalema Challenge is spreading like a cheerful virus around the world. The song Jerusalema and the accompanying dance symbolize worldwide connection and hope during corona. This is exactly what we need at this time. Hundreds of our employees started to move during the break or after their shift. Dancing together gave positive energy and ensured connection and solidarity. A great boost for the time to come!