Voor wie denkt dat we corona onder controle hebben een kaart met de situatie wereldwijd per 8 juli 2020. De grafiek rechts onderin toont de mutaties per dag. Zolang die grafiek nog omhoog loopt is er geen sprake van verbetering.
Waarschijnlijk gaat die grafiek heel snel een sterke stijging vertonen. Want na de rijke landen zijn nu de arme landen aan de beurt; de landen zonder zorgstelsel of met een gebrekkig zorgstelsel, waar de mensen noodgedwongen zo dicht op elkaar wonen dat social distancing onmogelijk is. Daar wordt corona een uitslaande brand zonder blusmiddelen. Als ik gelovig was, dan zou ik de hele dag op mijn knieën liggen voor die stakkers.

En dan zijn wij alleen maar gefixeerd op onze eigen ongemakjes, en loeren we de hele dag naar kansen om met verhitte koppen in discussie te gaan over punten en komma’s in onze eigen protocollen of over onze vrijheid die we terug willen. We eisen het recht om elkaar ongeremd te mogen besmetten.

We zouden ons kapot moeten schamen.