Complottheorieën zijn al zo oud als de mensheid en zijn gebaseerd op de achterdocht die in ieder mens schuil gaat. Achterdocht is een belangrijk onderdeel van onze overlevingsmechanisme. Wie zomaar alles gelooft wat hem verteld wordt, zal in zijn leven niet veel bereiken (of zelfs niet oud worden).

Maar dat zelfde geldt ook voor mensen die hun achterdocht niet meer onder controle hebben. Dat zijn de mensen die, als ze eenmaal een theorie hebben geadopteerd, uitsluitend nog verhalen geloven die hun theorie bevestigen. Zodra dat conflicten oplevert, wordt de fantasie ingeschakeld om de hiaten op te vullen.
Uiteindelijk ontstaat er een web van feiten en fabels dat met wilde theorieën bijeen wordt gehouden, waarbij de wildste fantasieën de belangrijkste factoren kunnen worden. Iets dat onwaarschijnlijk lijkt, wordt niet afgedaan als onwaar, maar juist opgevoerd als bewijs hoe slecht de tegenstander is.

Een makkelijk voorbeeld hiervan is te vinden in de Cabal-theorie. Volgens de aanhangers worden alleen al in Nederland door de elite 50.000 kleine kinderen ontvoerd, misbruikt en vermoord in satanische rituelen.
Daar is geen enkel bewijs van te vinden. Zoveel kinderen worden er niet vermist bijvoorbeeld. Ook zijn er nooit lichaampjes gevonden met sporen van martelingen, in ziekenhuizen en klinieken zijn geen aanwijzingen te vinden. Ook in de media is er niets over te vinden, en zelf heb ik ook nooit iets gehoord in mijn eigen omgeving over raadselachtige verdwijningen. Dat is vreemd, want als er iedere dag gemiddeld 137 kinderen verdwijnen, dan zouden we daar allemaal iets van moeten merken. Als er in een dorp één kind vermist wordt, dan raakt ogenblikkelijk het hele dorp in paniek.
Bewijst dat dat er geen satanische rituelen plaats vinden? Niet in de ogen van bijvoorbeeld rapper Frans. In zijn ogen, en in de ogen van alle andere believers, bewijst dat juist hoe goed die Cabal is georganiseerd en hoeveel geld en macht dat instituut heeft, dat ze zomaar zoveel kinderen kunnen ontvoeren zonder ook maar één spoortje achter te laten. En ook bewijst dat hoeveel corruptie er onder artsen en verloskundigen moet heersen. En onder de redacteuren en journalisten uiteraard. Want die moeten allemaal in het complot zitten. Niemand uitgezonderd, want als er maar één zijn mond voorbij praat, dan is het over met de pret voor de elite.

Het ontbreken van bewijs wordt opgevoerd als bewijs. Als je daar niet in mee gaat, kun je dreigementen verwachten, want dan hoor jij bij de vijand, of word je op zijn minst uitgedaagd om te bewijzen dat de Cabal niet bestaat en dat er geen kinderen worden vermist. En als je daar niet aan voldoet dan wordt het alsnog “Zie je wel, jij bent ook zo’n vuile kindermoordenaar. Jou krijgen we wel klein. We weten waar je woont, vieze pedo. We gaan je buren waarschuwen.”