Vooruitgang

Toen ik nog jong was, ergens halverwege de IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen, moesten we zelf onze kleren verslijten.
Tegenwoordig doen de fabrieken dat al voor ons.