Gele Hesjes eisen

De Gele Hesjes hebben weer van zich laten horen. ‘Hesjes aller landen, verzamelt u in Maastricht, want daar is Het Kwaad begonnen.’
Over de doelen heerst onder de Hesjes zelf nog enige verwarring. Rutte moet weg en we moeten uit de EU; daar bestaat al consensus over, althans zo goed als. Maar daarnaast zijn er nogal wat eisen van individuele Gele Hesjes, die nog niet helemaal in kaart zijn gebracht. Zo gaan er stemmen op om de NAVO ook maar meteen te ontbinden. En eveneens schijnt iemand inmiddels alle beesten in de Oostvaardersplassen te hebben bezwangerd, zodat ze niet mogen worden afgeschoten. Gele Hesjes lusten blijkbaar uitsluitend maagdelijke beesten.
Maar het eisenpakket kan later nog worden uitgewerkt, als de eerste winkels zijn geplunderd bijvoorbeeld, en als de eerste voorbijgangers zijn gemolesteerd.

Een Gele Hes, die in Maastricht werd geïnterviewd, heeft desgevraagd ook een eis in voorraad:

‘Waarom demonstreren jullie eigenlijk vandaag?’
‘Alles moet anders.’
‘Zoals wat bijvoorbeeld?’
‘De rijken moeten meer belasting gaan betalen. Nu is het nog zo dat de armen meer belasting betalen dan de rijken. Dat is niet eerlijk.’
‘Ja maar, de rijken betalen nu toch al meer belasting dan de armen?’
‘En jij gelooft dat?’

Ik vrees dat hun denkvermogen even rudimentair is uitgevoerd als hun kennis van de Nederlandse Taal.