Een prachtige blijk van waardering van de politie voor het zorgpersoneel van het St Jansdal

Dit zijn mooie dingen om meteen na het wakker worden onder ogen te krijgen.