Een hamsteraar wordt agressief als hij op zijn gedrag wordt aangesproken