De Aardse Waarheid. Een pittige presentatie over het grote wereldbedrog

In de vroegste periode van de menselijke geschiedenis werd de Aarde beschouwd als een pannenkoek.

In de achtste eeuw voor Christus, begon het beeld door observaties te veranderen, en werd de Aarde door de Griekse natuurfilosofen gedurende een korte tijd beschouwd als een soort cilinder. Pythagoras lijkt de eerste te zijn geweest die de theorie van bolle sterren en een bolle aarde presenteerde. Eratosthenes bouwde daar in de derde eeuw voor Christus op verder, die er zelfs een bij benadering correct berekende omtrek bij presenteerde.

Beide wereldbeelden, plat en rond, hebben enige tijd naast elkaar bestaan. In oude geschriften kom je beide versies tegen, ook bijvoorbeeld in het Bijbelse boek Genesis wordt de Aarde nog als een plat vlak beschreven.

Naarmate de wetenschap vorderde, en waarnemingen nauwkeuriger werden begon de theorie van de bolle Aarde steeds meer terrein te winnen. Sinds de tijd van Copernicus, Galileo en Keppler is er zelfs geen sprake meer van een theorie. Er is geen millimeter ruimte meer in de wetenschap, en ook niet in het heelal voor platte zonnen en planeten.

Rond is het trefwoord in het hele heelal; sterren, planeten, manen, omloopbanen, alles is rond. Het heelal heeft, net als een mooie vrouw, rondingen nodig om aantrekkingskracht te genereren.

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Ook zonder bewijzen is het mogelijk een theorie te ontwikkelen en los te laten in de virtuele wereld, waar hij gretig aftrek vindt.

Dit artikel bijvoorbeel is afkomstig van deaardsewaarheid.com. Gelukkig wordt erbij gemeld: “Beschouw deze website als een groot en breed buffet; wat u er af haalt moet u zelf weten…”. Als een echte Nederlander heb ik alles er af gehaald. 

Het artikel is verrukkelijk leesvoer; ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Het zou verplichte kost moeten zijn op het middelbaar onderwijs. De nuchtere logica die wordt gehanteerd is verbluffend, in het bijzonder in de paragraaf over vliegroutes.

De Aardse Waarheid. Een pittige presentatie over het grote wereldbedrog

“If Copernicus was wrong… then all you have learned about the universe is wrong”

Deze site (deaardsewaarheid.com) brengt u bijzonder fotomateriaal en nieuwe inzichten. Deze website gaat over de non global earth visie en ontkracht de sprookjes en fabeltjes waarmee u uw leven lang bent gebrainwashed.
Uitleg is eigenlijk overbodig en het beste trekt u zelf de conclusies. Want u gelooft toch hetgeen u zelf wilt geloven…
En oh ja, de Poolse vrijmetselaar, zon-aanbidder en Jezuitenpriester Nicolas Copernicus was wrong…

De non global earth
De aarde draait NIET om zijn as. De aarde draait ook NIET om de zon. De aarde is ook geen bol.
Zon en maan zijn compleet anders dan u verteld. Het hele globe-verhaal is bedrog voor de mensheid
U bent uw leven lang voorgelogen en bedrogen. Vanaf dit jaar komt er een eind aan de leugens!
De Copernicrush komt eraan!


De oude wetenschap gaat overboord en we heten de nieuwe wetenschap welkom. Bent u al klaar voor de intellectuele update?

Earth has been designed
De aarde is een experimentele tuin voor de mens.
Het is echter niet de bedoeling dat u daar achter komt.Er bevinden zich GEEN satellieten in de ruimte. Alle ruimtevaart is onmogelijk door aanwezigheid van het (stikstof)) koepeldak: de Dome. Alle berichtgeving van NASA is derhalve onjuist, dus misleidend. Astronauten zijn nooit aan boord van raketten.
De maan speelt een zeer bijzondere rol…
Zetetics: “Earth is not a globe”.
Wetenschappers te trots om toe te geven dat ze ernaast zitten = corrupt science.

Vliegroutes bewijzen het!
Een vliegtuig kan niet landen op een bewegend vliegveld.
Vliegroutes op het zuidelijk halfrond zijn twee tot driemaal zo lang.
Een vliegtuig dat meevliegt met de draaiing van de aarde op de evenaar vliegt achteruit…
Een landing in alle gebieden rondom de evenaar is onmogelijk, als de aarde zou draaien (de aarde zou daar 1.675 km per uur maken…)
Hoe kan het zijn dat Polaris altijd boven de Noordpool van een bewegende aarde staat?

U wilt bewijzen? U krijgt bewijzen.

Van Tokyo naar Los Angeles
De afstand tussen Tokyo en Los Angeles bedraagt 8.804 kilometer. Een passagiersvliegtuig haalt 880 km gemiddelde snelheid. Zowel de heen als de terugvlucht duurt 10 uur. Hoe kan dat? Als de aarde naar het oosten draait, zouden de vliegtijden verschillend moeten zijn. Nl. in slechts 3 uur vliegt u van Tokyo naar L.A. (de aarde komt u immers tegemoet) en 17 uur vliegtijd andersom. In de praktijk is dat niet zo, dus de aarde staat stil.

Van Sydney naar Rio de Janeiro
Vorig jaar vlogen veel Australiërs van Sydney naar Rio (i.v.m. WK voetbal). De calculator zegt dat de afstand 13.595 km bedraagt en de vliegtijd derhalve 17,33 uur bedraagt. Hoe anders was de praktijk. Tot hun verbazing was er geen vliegmaatschappij te vinden die een vlucht kon aanbieden beneden de 38 uur. Huh???? U begrijpt dit inmiddels want beide plaatsen liggen immers tegenover elkaar op de platte schijf. Zo vlogen veel Australiërs met tussenstops in Los Angeles (?) en Dallas (?) om naar Rio te kunnen. Pure vluchttijd is 28 uur (waarmee je op een afstand van 28 x 880 = 24.640 km komt) Zelf zien?

Van Auckland (Nieuw Zeeland) naar Kaapstad (Zuid-Afrika)
Google en de calculator zegt: afstand 11.837 km (7,355 miles) en vliegtijd bedraagt 15,16 uur. Hoe anders is de praktijk. U vindt geen vliegtuigmaatschappij die u in minder dan 35 uur naar Kaapstad brengt vanaf Auckland. Vliegt zo’n vliegtuig dan op halve snelheid? Welnee, beide plaatsen bevinden zich op een vlakke aardeschijf aan de overliggende zijden! Zie tweede foto van rechtsboven. Daar is uw antwoord.

Beweegt de atmosfeer niet mee met de draaiing van de aarde?
De aarde heeft een massa van 5.515 kg per m3. De lucht heeft een massa van 1,204 kg per m3. Dat is ten opzichte van elkaar 4.580 keer anders. Dat betekent dat beide anders reageren op beweging en kracht. De lucht beweegt absoluut niet mee met de draaiing van de aarde (hoeft ook niet want de aarde draait niet om haar as). Dat zou al het vliegverkeer per direct onmogelijk maken. Het betekent ook (als de atmosfeer mee zou draaien) dat als u van Canada naar Florida zou vliegen de windsnelheid enorm zou moeten toenemen. In Noord-Canada draait de aarde slechts 231 km per uur, (in Londen 1.049 km per uur) op de evenaar is dat 1.675 per uur. Dat is sneller dan het geluid! (= 1.225 km per uur). Bij dergelijke snelheden zou het op het gehele aarde-oppervlak ontzettend moeten waaien, dag in en dag uit. Waar is echter die constante wind?
Daarnaast zou ‘weather modification’ lastig worden voor bedrijven als Nexrad Weather en Skynet Technology.
Derhalve: earth has not the slightest degree of orbital motion.

Zon en maan staan vlakbij
Zon slingert slechts 4.987 km boven aardoppervlak. Diameter van de zon is slechts 59,3 km.
De zon is een transformer (converter); ze krijgt haar energie uit de eb en vloed beweging van zout water = de oceanen. Alleen de oppervlakte van de zon creëert straling en warmte.
De zon en de maan zijn bijna even groot.
De banen worden elektromagnetisch gestuurd.
Het is niet mogelijk de maan te bereiken.
Alle zgn. ‘ruimtevaart’ is in ‘low earth orbit’.
De maan is hol van binnen (geode) en de zon is een gasbol (neon) zwevend door vloeibaar stikstof.
De zon is er speciaal voor de aarde. Hoe krijgen dan de andere planeten zonlicht? Antwoord: er zijn geen andere planeten… Wat is de ‘dome’?

Zwaartekracht is een fictie
Zwaartekracht bestaat niet. Het is de druk van de aether die ons en alles vanaf de bovenzijde op de grond houdt (zeg maar duwt).
Newton vergiste zich; het heelal wordt niet door zwaartekracht bij elkaar gehouden.
Nikola Tesla bewees het, maar zijn informatie wordt zorgvuldig uit de schoolboekjes gehouden.
Geen zwaartekracht betekent geen aardbol.
Onbekend voor veel mensen maar de aarde heeft een tweede maan! Het licht daarvan wordt de Aurora Borealis (Noorderlicht) genoemd.
Gravity is dead, aether lives!

De aarde zit in een ‘sphere’
De aarde is een vlakke schijf van ca. 12 km dikte.
De Noordpool ligt precies in het midden.
De rand van de aarde is een hoge muur van ijs (Antarctica), gevolgd door een ijsvlakte.
Antarctica is voor u op alle wijzen verboden terrein.
Aarde kent een glazen dak, die niet overal even hoog is, afhankelijk van waar u bent = ‘The Dome’.
Nasa’s ruimtevaart-programma is allemaal fake.
De cristaline dome vormt het dak en is de reden dat alle ruimtevaart fictie is. Daarom verzint Nasa sprookjes. Astronauten (actonauten) gaan de ruimte niet in. Men zoekt ‘portal technology’.
Wat zegt ons het logo van de United Nations?

Aarde is erg speciaal
Leven op aarde is niet bij toeval ontstaan.
Priester Charles Darwin’s evolutietheorie (gestolen van zijn opa Erasmus Darwin) blijkt een grote leugen: de grote evolutie-hoax.
De aarde is geen ronddraaiende bol maar een schijf met een koepel, the dome.
Is de lichtsnelheid wel constant? Nee, want  lichtsnelheid is versneld en vertraagd, ja zelfs tot stilstand gebracht.
Sterren zijn klein en staan heel dichtbij!
De mensen hebben recht op de waarheid.
It’s time for truth. The non global earth truth!