Cultuur

Volgens Wikipedia
Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming.

Volgens Carmiggelt
Cultuur is de mate waarin de mens zich zelf verhindert te doen waarin zijn lagere ik eigenlijk zin heeft.