Cought in Providence, een snelheidsovertreder

Waren alle rechters en alle overtreders maar zo.